Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

 

Centrum Rozwoju Komunalnego SA w Ostrowie Wielkopolskim – 100% udziałów

 

ZARZĄD SPÓŁKI:

 

Prezes Zarządu
dr Artur Dembny
tel. 62 737 58 28
e-mail: sekretariat@crkenergia.pl

 

RADA NADZORCZA:

 

Przewodnicząca Rady Nadzorczej – Sylwia Bruchwalska
Sekretarz Rady Nadzorczej – Paweł Kwietniewski
Członek Rady Nadzorczej – Piotr Młynarz