Władze Spółki

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW:

Centrum Rozwoju Komunalnego SA w Ostrowie Wielkopolskim – 100% udziałów

 

ZARZĄD SPÓŁKI:

Zenon Musialski – Prezes Zarządu CRK Energia Sp. z o.o.
tel. 62 737 58 28
e-mail: energia@crk.com.pl

 

RADA NADZORCZA:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Piotr Młynarz 
Sekretarz Rady Nadzorczej – Paweł Kwietniewski 
Członek Rady Nadzorczej – Justyna Adamczewska