Kapitał spółki

Sąd Rejonowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000733054
Kapitał zakładowy: 100 000,00 zł
Ilość udziałów: 200
Wartość nominalna: 500,00 zł
Konto bankowe: mBank S.A. 38114019930000303515001001