Struktura spółki

ZARZĄD SPÓŁKI:

 

Prezes Zarządu
dr Artur Dembny
tel. 62 738 58 28
e-mail: sekretariat@crkenergia.pl

 

Spółka nie posiada jeszcze wewnętrznej struktury organizacyjnej.