Status prawny

Aktem założycielskim z dnia 22 marca 2018 roku w ramach grupy kapitałowej Centrum Rozwoju Komunalnego została powołana nowa spółka CRK Energia Sp. z o.o.
W dniu 4 kwietnia 2018 roku podczas posiedzenia Walnego Zgromadzenia ukonstytuowała się Rada Nadzorcza oraz jednoosobowy Zarząd.
CRK Energia Sp. z o.o. posiada osobowość prawną i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000733054.