Przedmiot działalności

Główne obszary aktywności biznesowej CRK Energia Sp. z o.o.:

 • KOORDYNACJA KLASTRA ENERGII
  Odpowiadamy za połączenie podaży energii elektrycznej ze strony lokalnych Wytwórców z popytem Odbiorców zainteresowanych udziałem w Ostrowskim Rynku Energetycznym.
 • OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
  Zajmujemy się handlem energią elektryczną na rynku hurtowym oraz na rynku lokalnym, giełdzie energii oraz jej sprzedażą dla Odbiorców końcowych.
 • DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  Łączymy współpracujących z nami Wytwórców i Odbiorców energii elektrycznej za pomocą własnej sieci energetycznej przy zastosowaniu atrakcyjnych
  i konkurencyjnych opłat dystrybucyjnych.
 • ORGANIZACJA GRUP ZAKUPOWYCH
  Zapewniamy profesjonalną obsługę procesu zakupowego dla Samorządów
  i zainteresowanych Klientów. Organizujemy powstanie i dobór Grupy, przygotowujemy dokumenty przetargowe. Nadzorujemy przebieg zakupu.
 • DORADZTWO I KONSULTACJE
  Naszych Klientów i Partnerów wspieramy fachowym doradztwem w zakresie energetycznym i okołoenergetycznym. Animujemy i wspomagamy energetykę prosumencką.
 • PRACE BADAWCZE I ROZWOJOWE
  Nieustannie poszukujemy najnowocześniejszych i najbardziej awangardowych rozwiązań dla zapewnienia naszych Odbiorcom i Dostawcom dostępu do topowych technologii stosowanych na świecie. Współpracujemy z cenionymi naukowcami przy budowie energetyki rozproszonej.