Informacje ogólne

Spółka: CRK Energia Sp. z o.o.
Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres:  ul. Partyzancka 27, 63-400 Ostrów Wielkopolski
REGON: 380303192
NIP: 6222816024
Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000733054
Kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (w całości wpłacony)
Konto bankowe: mBank S.A. 38114019930000303515001001
Telefon:

Adres www:

e-mail:

 

62 737 58 28

crkenergia.pl

sekretariat@crkenergia.pl