Struktura kapitałowa

Udziałowiec Liczba udziałów [szt.] Wartość nominalna udziału [zł] Kapitał zakładowy [zł]
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 200 500,00 100 000,00