Struktura kapitałowa

Udziałowiec Liczba udziałów [szt.] Wartość nominalna udziału [zł] Kapitał zakładowy [zł]
Centrum Rozwoju Komunalnego S.A. 100 500,00 50 000,00